Általános Szerződési Feltételek

A vásárlás menete

A kiválasztott termékeket kosár ikon használatával rendelheti meg. Ha egy adott termékből egynél több darabot szeretne rendelni, miután megadta a darabszámot, a mennyiség melletti ikon segítségével frissítheti a rendelést. A feltüntetett ár a termékek mellett darabárat jelenti, a fizetendő összeg több termék esetén a darabár és a rendelt mennyiség szorzatával egyenlő. A postaköltség a termék árán felüli tétel, mely a megrendelőt terheli.
A pénztár gomb megnyomását követően regisztráció szükséges, ami a szállítási adatokat is magában foglalja.
Ezután a fizetési módok közül választhat, mely kétféleképpen lehetséges:

  • Személyes átvétel (Budapest területén)
  • Banki átutalás

A postai kiküldés összege a küldemény súlyának növekedésének arányában változik.
A fizetési mód kiválasztását követően az általános vásárlási feltételek elfogadásával hagyhatja jóvá a megrendelését.
A weboldalon keresztül érkező megrendeléseket minden eseten írásban igazoljuk vissza. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt. Mivel az értesítés a vásárló által megadott e-mail címre történik, ezért annak korrekt elérhetősége a vásárló felelőssége.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés-, és megkötésének nyelve: magyar.
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az info@turbukagi-filc.hu e-mail címen,illetve a webáruházon keresztül eljuttatja részünkre. Megrendelése akkor lép életbe, amennyiben e-mail-ben visszaigazoljuk az Ön megrendelését.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.
Fogyasztási kifogás esetén kérjük keressen meg bennünket a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken.
A www.turbukagi-filc.hu weboldalt az Esztétika Műhely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1164 Budapest, Olló utca 15., Cg. 01-09-959349, adószám: 23307171-2-42, képviseli: Havarik Balázs (ügyvezető) üzemelteti.

Arra kérjük vásárlóinkat, hogy felelősségteljesen rendeljenek, mert gondatlan vásárlással megkárosíthatja cégünket, mivel a visszaküldött felbontott terméket már nem lehet tovább értékesíteni.
Higiéniai veszélynek kitett termékeket nem tudunk visszavenni.

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Esztétika Műhely Kft. címe: 1164 Budapest, Olló utca 15. Adószám: 23307171-2-42 (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban felsorolt doménneveken és aldoménjeiken elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatások) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a tárhelyeken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Fogalmak:
látogató: az a személy, aki a weboldal tartalmát valamilyen böngészőprogram segítségével megtekinti
felhasználó: olyan személy, aki személyes adatokat (pl. név, email cím) megad olyan célból, hogy hozzáférhessen a webhely által biztosított többlet-szolgáltatásokhoz
megrendelő: olyan látogató vagy felhasználó, aki az adatait kifejezetten vásárlási céllal adja meg
webhely: az adott doménen és aldoménjein található weblapok összessége. A más doménen található információk, illetve más webhelyek kívülről beépülő moduljai (pl. iframe elemek) nem tartoznak a webhely fogalma alá

1. Az adatvédelmi nyilatkozat a következő domén(ek)re vonatkozik:
turbukagi-filc.hu

2. Az adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető tárhelyein kerülnek tárolásra.

3. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A weboldalak személyes adatok megadása nélkül is látogathatók, vásárolni azonban csak bizonyos adatok megadása esetén lehetséges.
A webhelyen a következő adatok kerülnek letárolásra kötelező jelleggel regisztráció esetén:
vezetéknév és keresztnév
email cím
postai cím
telefonszám
hogyan talált az oldalunkra
A regisztráló egyéb adatokat is megadhat, de ezek megadása nem kötelező. A felhasználó elfogadja, hogy ezen adatok meg nem adása esetén nem vehet igénybe bizonyos szolgáltatásokat.

4. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A honlap látogatása során technikai adatok keletkeznek, amelyeket az oldal felhasználhat dinamikus oldalak előállításához és statisztikai adatok képzéséhez. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül. A naplózás továbbá a Google Analytics nevű webanalitikai szoftverrel is végbemegy.

5. Cookie-k kezelése
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

6. Az adatkezelés célja
Az felhasználói adatok kezelése több célt szolgálhat:

  • kapcsolattartás megkönnyítése a felhasználókkal csoportos email-ek és/vagy sms-ek formájában
  • direkt marketing: a felhasználó előzetes hozzájárulása alapján

A felhasználó / feliratkozó a regisztrációját bármikor törölheti vagy módosíthatja a számára erre a célra biztosított webhivatkozások segítségével. Amennyiben a regisztráció törlését vagy módosítását technikai ok akadályozza, úgy email-ben vagy telefonon tájékoztathatja az oldal üzemeltetőit. Az aktuális elérhetőségek az oldal "kapcsolat" menüpontjában találhatók.

7. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

8. Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

9. Felelősség
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

9.1 Felelősségkorlátozás
Néhány oldalunkon link található egyéb olyan weblapokra, amelyek tekintetében az adatkezelés szabályai eltérhetnek a mi honlapunkon irányadó szabályoktól. Például ha egy hirdetésre kattint, az átirányíthatja Önt egy másik weblapra. A fenti csoport magában foglalja a hirdetők, a csatorna támogatói, vagy a logónkat közös márkahasználati szerződés alapján használó más partnerek linkjeit is. A látogatóknak javasolt ezen oldalak adatvédelmi szabályzatát áttanulmányozni, mivel mi nem vállalunk felelősséget az ezen oldalakon a látogató által közölt és az oldalak által összegyűjtött adatok és információk kezeléséért, illetve ezen adatkezelésre nem rendelkezünk befolyással.

10. Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

11. Adatvédelmi nyilvántartás
Nyilvántartási szám: NAIH-55305/2013.

Szállítási feltételek

Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt csomagokat 3 munkanapon belül a Magyar Posta részére átadja (amennyiben a megrendelt termék raktáron van), és azok további max. 48 órán belül kiszállításra kerülnek. (A Magyar Posta által vállalt szállítási határidő Budapestre és vidékre max. 48 óra, amely a hétköznapokra értendő.)
A fentiektől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó.

Visszatérítési feltételek

Jótállás, szavatosság, elállás.
Abban az esetben, ha az áru sérült a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti az áru cseréjét.
Amennyiben az átvett árucikk sérült azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

A Esztétika Műhely Kft. nyolc munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatosság vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.

Az elállás során:
- a vevő jelzi Szolgáltató felé elállási szándékát (telefonon, írásban, e-mail-en, személyesen) 8 munkanapon belül (az áru átvételét követő munkanaptól számítódik)
- előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna
- az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza
- amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

Online Vitarendezési Platform:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Tárhelyszolgáltató:
Médiacenter Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: 76 / 506-618
Email: mediacenter@mediacenter.hu
Web: http://mediacenter.hu